AMIA-advies is werkzaam op het gebied van procesmanagement en Professional Organizing.

Een van de specialisaties van AMIA-advies is het beschrijven en verbeteren van de werkprocessen.
Dit kan kleinschalig zijn, bijvoorbeeld voor 1 of 2 van uw medewerkers, of grootschaliger zoals bijvoorbeeld afdelingsbreed.

Werkwijze

AMIA-advies helpt uw medewerkers zicht te krijgen op de aanwezige werkprocessen door deze in kaart te brengen.
Vervolgens geeft zij aanbevelingen en bespreekt zij met u en uw medewerkers welke veranderingen er mogelijk zijn om de werkprocessen efficiƫnter te laten verlopen.

Waarom kiezen voor AMIA-advies

Door de persoonlijke aanpak van AMIA-advies op de werkplek levert zij een unieke dienstverlening.
Zij is door deze persoonlijke aanpak een klankbord voor uw medewerkers met betrekking tot de al dan niet vrijwillig door te voeren veranderingen.

Ervaring binnen de overheid

Mocht uw afdeling onderdeel zijn van een overheidsinstelling, dan begrijpt AMIA-advies, door haar ruime, inhoudelijke ervaring als adviseur op overheidsgebied, de met de overheid samenhangende obstakels welke u en uw medewerkers tegenkomen.

Contact

In een eerste gesprek kunt u aangeven welke onderdelen u wilt verbeteren.
Aan de hand van dit gesprek maakt AMIA-advies een plan van aanpak.

U kunt een verzoek doen voor een eerste gesprek via de telefoon of email, kijk hiervoor op contactpagina.